Jazykové hry a aktivity

Vyzkoušejte v rámci výukového programu doporučené hry a ativity pro rozvinutí slovní zásoby, podporu komunikace a pohotového užití nového jazyka.

1. Rozstříhané obrázky. Pro veškeré opakování slovní zásoby včetně sloves je dobré rozstříhat nějaký obrázek s danou tématikou (podobně jako puzzle). Pracuje se v párech. Každý dostane část obrázků a musí partnerovi říct, jaký díl skládanky potřebuje.

2. Šibenice. Učitel si vymyslí slovo a namaluje na tabuli stejný počet čárek jako má slovo písmen. Studenti se ptají: Je tam "a"? Pokud je, učitel smaže čárku a dopíše písmeno. Pokud není, učitel jim staví "šibenici".

3. Hra na způsob Šel jsem do supermarketu a koupil jsem tam.../Šel jsem do zoo a viděl jsem tam.../Měl jsem velký hlad a snědl jsem... Hráči vyjmenovávají řadu předmětů a vždy jeden postupně přidávají. Kdo se splete, vypadne.

4. Kdo jsem? Učitel studentům přišpendlí na záda (přilepí na čelo) papírek se jménem slavného člověka. Studenti chodí po třídě a vyptávají se na "sebe". Lze obměnit a hrát i se jmény slavných knih.

5. Pexeso (výborně se hodí např. věci kolem nás, jídlo, zvířata a oblečení). Rozdíl oproti běžnému způsobu hry spočívá v tom, že každý hráč musí nahlas říct, co vidí na otočeném obrázku., popřípadě na danou dvojici slov utvořit větu.

Modifikace: Další rozdíl může spočívat v tom, že jedna sada kartiček má obrázky, druhá napsané názvy obrázků (obrázek psa - slovo pes).

Modifikace: Pexeso můžeme hrát i na vidy (dvojice tvoří imperfektivní a perfektivní slovesa, např. vidět/uvidět), na minulý čas apod. Viz schémata v příslušných kapitolách.

6. Slovní přestřelky. Veškerá slovní zásoba lekcí se může procvičovat pomocí slovních přestřelek. Utvoří se dva týmy a každý vyšle jednoho zástupce. Vylosuje se jedno téma (např. jídlo). Každý zástupce má 5 vteřin na to, aby řekl jeden název jídla. Slova se říkají tak dlouho, dokud jsou oba hráči přidávat nová slova. Kdo už nemá žádné další slovo, prohrává a nastupuje další dvojice. Témata: lidské tělo, země a jejich hlavní města, nástroje, přístroje, zvířata, neživá příroda, profese, květiny...

7. Bingo. Veškeré slovní druhy lze procvičovat pomocí binga. Necháme studenty, aby nám diktovali cca dvacet určitých slov (např. infinitivů sloves, příslovce, přídavná jména apod.) a zapíšeme je na tabuli/papír. Poté je vyzveme, aby si z nich každý vybral a zapsal 5. Pak čteme jednotlivá slova podle vlastního výběru a zároveň je škrtáme/mažeme z papíru/tabule. Student, který jako první přeškrtá všech svých 5 slov, má bingo a vyhrává.

8. Kufr. Slovní zásobu lze procvičovat také tak, že hrajeme hru, známou z televize z pořadu "Kufr". Studenti se rozdělí do týmů po dvou členech. Jednomu se drží nad hlavou cedulka s nějakým slovem, které on sám nevidí. Druhý student se mu tuto věc/pojem snaží co nejrychleji popsat. Nesmí přitom dané slovo použít a případně nesmí ani gestikulovat. Časový limit je dvě minuty. Kdo získá za tuto dobu nejvíce slov, vyhrává.

9. Námořní bitva. Hraje se stejně jako námořní bitva, ale horizontálně se místo písmen napíšou časové údaje (zítra, včera, minulý týden, příští rok apod.) a vertikálně místo čísel aktivity (pít pivo, jíst knedlíky, jít na výlet apod.). Do čtverečkového schématu se zakreslí libovolný počet lodí. Úkolem studentů je vytvořit kombinací vertikálního a horizontálního směru co největší počet otázek (Pil jsi včera pivo?). Když protivník zasáhne loď, odpověď je bez ohledu na realitu kladná, když ji nezasáhne, odpověď je záporná.

10. Slovní kopaná. Tvoříme slova, která začínají vždy na poslední slabiku slova předchozího.

11. Schody. Tato hra je vlastně kratší variantou slovní kopané. Nahoru na papír nebo tabuli nakreslíme něco lákavého, např. dort. Od levého dolního rohu píšeme slova do tvaru schodů, a to tak, že každé nové slovo musí začínat na písmeno (slabiku), kterým předchozí slovo končí. Kdo řekne slovo, které vytvoří poslední "schod" k dortu, vyhrává.

12. Asociace. Studenti po řadě říkají každý jedno slovo. Slova si vybírají podle asociací, které v nich předchozí slovo vyvolává. (Např. strom - dřevo - nábytek - křeslo...) Když je slov vyšší počet (minimálně dvacet), řetěz asociací se "rozmotává" pozpátku, a to tak, že každý říká slovo předchozího hráče, čili to slovo, které v něm asociaci vyvolalo: křeslo - nábytek - dřevo - strom.

13. Studenti se rozdělí na 5 skupin. Každá skupina odpovídá na jednu z těchto otázek: Kdo? Kdy? Jak? Co dělal? Kde? Pak se jejich odpovědi spojí do věty. Vznikají tak zábavné nonsensové hříčky typu: Babička v minulém století vesele leštila podlahu na Měsíci.K této hře můžeme využívat panely slovní zásoby, především aktivity z lekcí 18 a 19.

14. Příhody. Např. Ráno se mi stalo něco legračního. Studenti otázkami zjišťují, co to bylo. Pointa může být velmi rozmanitá, např. Šla jsem vyhodit odpadky a přitom jsem omylem vyhodila klíče od bytu do kontejneru. Oblékl jsem si svetr naopak a zjistil jsem to až ve škole. V rozespalosti jsem si modrou tužkou na linky namalovala obočí. Ve spěchu jsem se napil oleje místo limonády. (Podle doporučení Dominique Fliegler).

15. Na tabuli napíšeme nějaké dlouhé slovo a zkoušíme, kolik nových slov z něj vytvoříme.

16. Studenti se rozdělí na dvě družstva: družstvo PING a družstvo PONG. Učitel jim dává jednoduché otázky: (např. Jakou barvu má rajče, kolik stojí lístek na metro, kolik je tři krát tři apod.). Studenti musejí před každou odpovědí říct slovo ping nebo pong. Za takto doplněnou a navíc správnou odpověď se získává bod. (Podle Jany Vančurové).

17. Použijeme šesti-, osmi- nebo dvanáctistěnnou hrací kostku (popř. 2 šestistranné). S ní procvičujeme měsíce (komu např. padne šestka, ten musí říct šestý měsíc) nebo pády (šestý pád nějakého slova). Pokud si vyrobíme papírovou kostku, můžeme s ní procvičovat i tři časy, kondicionál a imperativ sloves.

18. Hra jménem Co s čím souvisí? K této hře potřebujeme co nejvíce obrázků různých objektů (věci, zvířata, dopravní prostředky apod.). Rozložíme je na stůl a vyzveme studenty, aby našli co nejvíc souvislostí. Mohou být zcela obyčejné, ale i velmi nečekané nebo bizarní. (Např. Moucha a letadlo spolu souvisí, protože oba létají. Koláč a opalující se kráska spolu souvisí, protože se oba pečou.). Ostatní hlasováním rozhodují, jestli se daná souvislost hráči uzná, nebo ne. Za každou vytvořenou dvojici je bod.

19. Jeden student jde za dveře. Ostatní se spolu domluví na určitém slově (dobrý je např. materiál). Když student vejde, ostatní mu vyprávějí, kde byli a co dělali o víkendu, přičemž ve svém vyprávění musí všichni použít toto jediné slovo. Pokud je tímto slovem např. dřevo, jeden řekne, že kupoval starý dřevěný nábytek, jiný, že řezal dřevo na zimu, třetí, že spal jako dřevo apod. (vylosované slovo), protože... (Podle Markéty Kostlivé).

20. Na stůl vysypeme pomíchané obrázky s nejrůznější tématikou (oblečení, zvířata, předměty apod.) tak, aby studenti neviděli, co na nich je. Každý student si vylosuje dva obrázky a musí je použít ve větě/souvětí. Např. student si vylosuje slova mrak a králík a říká: Včera jsem viděl mrak, který vypadal jako králík. Tato hra zároveň rozšiřuje slovní zásobu.

Variace: Lze hledat souvislosti (Králík a stůl spolu souvisí, protože oba mají čtyři nohy).

21. Empatie. Lze hrát se skupinami lidí, kteří se už nějakou dobu znají. Cílem hry je, aby se hráči snažili shodnout v co největším množství odpovědí.

Otázky:

Učitel hodí korunou (panna nebo orel).

Symbol (kruh, čtverec, trojúhelník, křížek).

Den v týdnu.

Měsíc.

Barevné spojení (červená – modrá, šedá – hnědá, zelená – růžová, zlatá – červená).

Písnička (z těch, které studenti slyšeli během kurzu)

Části těla (hlava, noha, ruka, oko, ucho).

Film (může být jeden z těch, o kterých během kurzu diskutovalo).

Telefonní číslo.

Číslo (7, 13, 99, 100, 267, 555)

Kolik peněz byste chtěli mít na jeden den na útratu.

Hra se boduje: Když se student neshodne s nikým, má jeden bod. Když se shodnou dva studenti, dostávají každý dva body, tři studenti – tři body atd. Ti, co vyhrají, mají největší schopnost empatie. Ti, co prohrají, jsou nejoriginálnější!

22. Čísla. Každý student si napíše řadu libovolných čísel (nebo učitel pro studenta a naopak). Pak je musí vysvětlit tak, aby přitom nepoužil ani jednou číslovku pomocí nejrůznějších literárních, historických apod. konotací. Např. číslo 45 – rok, kdy skončila druhá světová válka, číslo 7 - Sněhurka a ... trpaslíků.

23. Stolní hra. Stolní hra ke stažení ve formátu pdf.

24. Desková hra. Pomocí deskové hry můžeme opakovat a procvičovat velké množství různých jazykových jevů, například: opakování slovní zásoby (studenti tvoří věty na daná slova), doplnění se nebo si (věty jsou napsány chybně, studenti je opravují), vlastní chyby studentů (věty jsou napsány chybně, studenti je opravují), reálie (např. Vánoce: Hlavní vánoční svátek se jmenuje… Hlavní vánoční svátek je… (datum), Zapomněl/a jsi koupit stromeček. = Jdi dvě políčka zpátky. Běžíš koupit kapra. = Jdi dvě políčka dopředu.). Hraje se jako Člověče, nezlob se, nutné jsou hrací kostky a figurky (figurky lze nahradit mincemi). Desková hra ke stažení ve formátu doc.