Czech Grammar in a Nutshell

Česká gramatika v kostce - anglická verze

Lída Holá, Pavla Bořilová

Czech Grammar in a Nutshell Koupit publikaci Česká gramatika v kostce - anglická verze v našem e-shopu Koupit publikaci Česká gramatika v kostce - anglická verze v e-shopu Kosmas

Ukázky z příručky Česká gramatika v kostce - anglická verze

Czech Grammar in a Nutshell - ukázka Czech Grammar in a Nutshell - ukázka Czech Grammar in a Nutshell - ukázka

Czech Grammar in a Nutshell je čtyřstránková příručka o něco většího formátu než A4, tištěná na oboustranně laminované křídě.

Představuje jednoduchý přehled nejdůležitějších gramatických jevů, který je vždy po ruce. Příručka je určena začátečníkům a středně pokročilým studentům češtiny jako cizího jazyka, k občasnému nahlédnutí ji však využijí i pokročilí mluvčí. Slouží k rychlé orientaci a pomáhá ubránit se frustraci z české flexe. Na rozdíl od podobných existujících brožurek, které vycházejí z tradiční české gramatiky pro Čechy a seznamují tak cizince se zákoutími typu předseda či nůše, se snaží vidět český jazyk očima cizince a postihnout ty jevy, které cizojazyčný mluvčí vnímá a potřebuje.

Pro zachycení funkce rodu v systému jazyka a tabulku deklinace používá populární barevné kódování (Ma, Mi, F, N), – uvádí zjednodušené vzory konjugace (-Á slovesa, -Í slovesa, dva typy -E sloves) a zachycuje druhou pozici nepřízvučných slov ve větě, která je klíčová pro porozumění.


4 str., doporučená cena včetně DPH 60 Kč
ISBN 80-903417-7-2 / 80-86903-06-0 (2. vydání)